مجتمع آموزشی دانشگاه شیراز

دبیرستان پسرانه دانشگاه شیرازدوره اول

leader98

تحصیل علم بالاترین عبادت است

اعزام دانش آموزان پایه ی نهم به اردو

 

برگزاری مسابقات فوتبال دستی به مناسبت سیزده آبان روز دانش آموز

برگزاری نمایشگاه کتاب به مناسبت سیزده آبان (روز دانش آموز)

برگزاری جلسه ی آموزش خانواده توسط کارشناس محترم جناب آقای شعله

انتخابات دانش آموزی