مجتمع آموزشی دانشگاه شیراز

دبیرستان پسرانه دانشگاه شیرازدوره اول

leader98

تحصیل علم بالاترین عبادت است

برگزاری مراسم اربعین حسینی سال 98

اعزام دانش آموزان به کوه

برگزاری اردوی پایه هفتم جهت آشنایی باکادر دبیرستان پسرانه دوره اول

برگزاری مراسم دفاع مقدس

برگزاری مراسم بازگشایی مدارس