مجتمع آموزشی دانشگاه شیراز

دبیرستان پسرانه دانشگاه شیرازدوره اول

leader98

تحصیل علم بالاترین عبادت است

ارتباط با دبیرستان پسرانه دانشگاه شیراز دوره اول

مکاتبات ضروری والدین:

وب سایت دبیرستان پسرانه دانشگاه شیراز(دوره اول) به صورت شبانه روزی آماده دریافت پیام ها یا نقطه نظرات شما درباره مسائل آموزشی، پرورشی و فوق برنامه مدارس است. این پیامها مستقیما در اختیار مدیر دبیرستان قرار می گیرد و پیگیری لازم بعمل خواهد آمد.درصورت تمایل به دریافت پاسخ ازطرف مدیریت،لطفاشماره همراه یا ایمیل خودرا وارد نمایید.

 

لطفا نام خود را وارد نمایید
لطفا آدرس ایمیل خود را به درستی وارد نمایید
Invalid Input
Please write a subject for your message.

0/400

لطفا پیام خود را وارد نمایید
کد وارد شده نامعتبر است