مجتمع آموزشی دانشگاه شیراز

دبیرستان پسرانه دانشگاه شیرازدوره اول

leader98

تحصیل علم بالاترین عبادت است

برگزاری امتحانات مستمر ماهانه

شروع امتحانات مستمرتمام پایه ها ازتاریخ97/9/1 می باشد.

برگزاری مراسم 13 آبان (روز دانش آموز)

 

 درروز 13 آبان بمناسبت روز دانش آموز وتسخیر لانه ی جاسوسی آمریکا مراسمی در مدرسه برگزار گردید .سپس دانش آموزان درراهپیمایی این روز شرکت کردند.

 

 

برگزاری جلسه ی انجمن اولیاء ومربیان

اولین مجمع عمومی انجمن اولیا و مربیان سال تحصیلی 98-97 درتاریخ 97/7/25 ساعت 15 تا17 در تالارحکمت واقع در دانشگاه شیراز برگزارگردید.