مراحل یادگیری پینه کاری توسط دانش آموزان ،مربوط به درس کار وفن آوری

WhatsApp Image 2019 11 25 at 09.26.151

WhatsApp Image 2019 11 25 at 09.26.121

WhatsApp Image 2019 11 25 at 09.26.15

WhatsApp Image 2019 11 25 at 09.26.12

WhatsApp Image 2019 11 25 at 09.26.152WhatsApp Image 2019 11 25 at 09.26.18


چاپ