مجتمع آموزشی دانشگاه شیراز

دبیرستان پسرانه دانشگاه شیرازدوره اول

leader98

تحصیل علم بالاترین عبادت است

تدریس دبیران دبیرستان پسرانه دانشگاه شیراز دوره اول بصورت مجازی

 

 

WhatsApp Image 2020 09 05 at 17.04.02 1

 

WhatsApp Image 2020 09 05 at 17.04.02 2

WhatsApp Image 2020 09 05 at 17.04.02