مجتمع آموزشی دانشگاه شیراز

دبیرستان پسرانه دانشگاه شیرازدوره اول

leader98

تحصیل علم بالاترین عبادت است

محدوده بندی آزمون های ارزشیابی پیشرفت تحصیلی گزینه دو (ویژه دانش آموزان پایه هفتم دوره اول متوسطه)

 

WhatsApp Image 2020 10 06 at 10.01.35

 

WhatsApp Image 2020 10 06 at 10.01.36 1

WhatsApp Image 2020 10 06 at 10.01.36