برگزاری مراسم شروع سال تحصیلی جدید دردبیرستان پسرانه دانشگاه شیراز اول مهرماه98

IMG 20191005 124532 129

447806959 384536

447807055 359156

IMG 20191005 124520 005


چاپ