برگزاری اردوی پایه ی هفتم جهت آشنایی با کادر آموزشگاه دبیرستان پسرانه دانشگاه دوره اول

447807614 382838

IMG 20191005 124541 831

IMG 20191005 124555 626


چاپ