اعزام دانش آموزان به کوه در تاریخ 17 مهر 98

WhatsApp Image 2019 11 10 at 09.32.021

WhatsApp Image 2019 11 10 at 09.32.012

WhatsApp Image 2019 11 10 at 09.32.07

WhatsApp Image 2019 11 10 at 09.32.05


چاپ