برگزاری مراسم 13 آبان (روز دانش آموز)

 

 درروز 13 آبان بمناسبت روز دانش آموز وتسخیر لانه ی جاسوسی آمریکا مراسمی در مدرسه برگزار گردید .سپس دانش آموزان درراهپیمایی این روز شرکت کردند.

 

 


چاپ