مجتمع آموزشی دانشگاه شیراز

دبیرستان پسرانه دانشگاه شیرازدوره اول

leader98

ماه رمضان، ماه مفروش کردن قدوم شب قدر با اشک‌های شوق برای درک «زیباترین لحظه حیات انسانی» است.
تحصیل علم بالاترین عبادت است

برگزاری امتحانات مستمر ماهانه

شروع امتحانات مستمرتمام پایه ها ازتاریخ97/9/1 می باشد.

برگزاری مراسم 13 آبان (روز دانش آموز)

 

 درروز 13 آبان بمناسبت روز دانش آموز وتسخیر لانه ی جاسوسی آمریکا مراسمی در مدرسه برگزار گردید .سپس دانش آموزان درراهپیمایی این روز شرکت کردند.

 

 

برگزاری جلسه ی انجمن اولیاء ومربیان

اولین مجمع عمومی انجمن اولیا و مربیان سال تحصیلی 98-97 درتاریخ 97/7/25 ساعت 15 تا17 در تالارحکمت واقع در دانشگاه شیراز برگزارگردید.